Copyright 2019 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Skład Zespołu Promocji Zdrowia:
Marta Greitzig – Gorczyca – koordynator - nauczycielka
Magdalena Grędzińska – nauczycielka
Dagmara Grams – Lesińska – nauczycielka
Justyna Suska – nauczycielka
Anna Kanterewicz – Karapyta – dyrektor
Anna Filipek – kucharka
Monika Piersa – intendentka
Jadwiga Konczalska – starsza woźna
Rada Rodziców

 

Zdrowie – definicja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
„Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu (wellbeing) fizycznego, psychicznego i społecznego,a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.
Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem-obiektywnie istniejącej-choroby, czy niepełnosprawności.”

13 grudnia 2018 roku Przedszkolny Zespół Promocji Zdrowia wziął udział w spotkaniu szkoleniowym Szkół Promujących Zdrowie, które odbyło się w Działdowie  w Przedszkolu Miejskim Nr 1. Pani Dyrektor przedszkola dziękujemy za tak wspaniałe przyjęcie uczestników. Pani Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie dziękujemy za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Spotkanie było niezwykle ważne dla nas gdyż pomogło i zmotywowało ku dalszej pracy i rozwojowi w sieci SzPZ. Uwagi Pani Anny Zdaniukiewicz - wojewódzkiego koordynatora SzPZ były cenne z uwagi na fakt i pracę o ubieganie się o krajowy certyfikat Szkół Promujących Zdrowie dla naszego przedszkola w przyszłym roku.