Copyright 2018 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Do naszej grupy uczęszcza 10 dziewczynek i 15 chłopców. Jest to grupa dzieci 3-4 letnich, dla których w większości jest to pierwszy rok w przedszkolu. Dzieci z tej grupy bardzo lubią śpiewać i tańczyć. Chętnie biorą udział w zabawach ruchowych prowadzonych przez nauczycielkę. Po okresie adaptacji dzieci chętnie przychodzą do przedszkola.

Nauczycielki:
mgr Joanna Hir
mgr Joanna Kruk

Pani wspomagająca:
Jadwiga Stefanowicz