Copyright 2019 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Nasze Przedszkole jak co roku wzięło udział w akcji "Przyszłość dla dzieci".
Pieniądze przeznaczone będą na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci objętych opieką Fundacji, jak również na zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pokrywanie kosztów przejazdów i pobytu w placówkach leczniczych dziecka oraz opiekunów dziecka. W tym roku zebraliśmy 744,78gr. Za co serdecznie wszystkim dziękujemy.