Copyright 2019 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Drodzy Rodzice

Przypominamy

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020 w terminie

od dnia 8 marca  2019r. do dnia 18 marca 2019r.

w sekretariacie przedszkola w godz. 7:30-15:30.

Deklaracja jest do pobrania ze strony www.pm5.olsztyn.pl

Brak złożonej w terminie deklaracji lub złożenie jej po terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.