Copyright 2019 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

Warto od najmłodszych lat uczyć dzieci, że pisanie kartek i listów to bardzo ciekawa forma komunikowania się z innymi osobami, aby w późniejszym czasie również one podtrzymywały tą tradycję. Pocztówki i listy to coś trwałego, mogą stać się wspaniałą pamiątką na długie lata. Dzieci z Krainy Fantazji w październiku i listopadzie wzięły udział w projekcie „Pocztówkowa mapa Polski”, który polega na wymianie pocztówkowej pomiędzy przedszkolami w całej Polsce.

W październiku odbyła się wycieczka na pocztę, podczas której dzieci kupiły znaczki i pocztówki z Olsztynem. Następnie zrealizowany był szereg zajęć przybliżających przedszkolakom wiadomości na temat poczty, jej pracowników, wysyłania listów, śpiewaliśmy piosenki, słuchaliśmy opowiadań, rozwiązywaliśmy zagadki matematyczne. Dzieci samodzielnie ozdabiały kartki pocztowe oraz projektowały znaczki. W listopadzie otrzymywaliśmy kartki pocztowe od dzieci z różnych zakątków kraju. Dzieci poznawały miejscowości, z których dochodziły kartki i listy. Na koniec wspólnie stworzyliśmy pocztówkową mapę Polski z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, z którą mogły zapoznać się wszystkie przedszkolaki.