Copyright 2018 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

ZARZĄDZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W OLSZTYNIE

w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Olsztynie

 

Na podstawie § 2 ust. 1,3,4 i § 3 ust. 1,2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 poz. 752)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Dopuszczam do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016 niżej wymienione programy wychowania przedszkolnego:

Lp.

Wydawnictwo

Autor programu

Tytuł programu

Numer dopuszczenia

Kto realizuje ?

Grupa wiekowa

1

Grupa Edukacyjna

MAC

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba-Żabińska

„Nasze Przedszkole”

PM5.4010.1.2015

A. Rolikowska

K. Siemińska,

M. Grędzińska

D. Lesińska,

3, 5-6-latki

Oddział I, VI,

2

Nowa Era

Lublin 2009

Barbara Bilewicz-Kuźnia,

Teresa Parczewska

„Ku dziecku”

PM5.4010.2.2015

J. Myślak-Orzechowska

K. Sakowicz,

J. Adaśko

S. Borysow,

M. Pedyna-Burakiewicz,

N. Andruszkiewicz

M. Chmielewska

P. Gutmańska,

M. Greitzig-Gorczyca

A. Krajewska,

3, 4, 5-6-latki Oddział  II, III, IV, V, VII,

3

Wyd. WAM

Komisja KEP pod red. Wł. Kubik

„Kochamy dobrego Boga”

PM5.4010.3.2015

U. Kryczka

5-6-latki

4

Program własny

J. Myślak-Orzechowska

„Przedsiębiorczy przedszkolak”

PM5.4010.4.2015

J. Myślak-Orzechowska

3-6-latki

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.