Copyright 2018 - Custom text here
  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

  • Przedszkole Miejskie Nr 5

OLSZTYŃSKIE PIĘCIOLATKI SEGREGUJĄ ODPADKI


Program „Olsztyńskie Pięciolatki Segregują Odpadki”, który skierowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat z olsztyńskich przedszkoli.
Program podzielony jest na dwie części:

  • zajęcia w siedzibie placówki przedszkolnej poprowadzone przez pracownika Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. Przedszkolakom przypomniane są podstawowe wiadomości z zakresu selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz zasady postępowania z odpadami problemowymi. Ponadto uczestnicy zajęć spotykają się z pacynkami – metalową puszką Tiną i znaną już dzieciom Kaczką OSKAREM. Ich zadaniem jest uświadomienie dzieciom znaczenia segregacji odpadów i procesu recyklingu.
  • wycieczkę po Dziale Odzysku i Recyklingu Surowców Wtórnych Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. - pracownik prowadzący w/w zajęcia przedstawia grupie przedszkolnej co dalej dzieje się z odpadami z pojemników do selektywnej zbiórki m.in. jak przebiega sortowanie surowców wtórnych, ich belowanie itp.